Oeverzwaluwen zijn weer terug in het Waalbos

Afgelopen weekend zijn de eerste oeverzwaluwen weer gesignaleerd bij de oeverzwaluwwand in het Waalbos. Vorig jaar hebben er ca. 32 paartjes oeverzwaluwen gebroed. Nu zijn er al weer 8 oeverzwaluwen gezien en zijn ze al bezig met het graven van nestgangen.

De oeverzwaluw komt voor in gebieden met grote open wateren en rivieren. Oeverzwaluwen bouwen normaal gesproken hun nest in hopen zand of steile afgeslagen oevers langs zoet water en met veel insecten. Door onze dijken en ons waterbeheer is dit soort nestgelegenheid tegenwoordig veel schaarser. Oeverzwaluwen kunnen betrekkelijk snel en vaak onverwacht een kolonie vestigen op bouwlocaties of gronddepots waar steile, zanderige oevers of zandhopen aanwezig zijn.

Momenteel broedt een aanzienlijk deel van de Nederlandse populatie in kunstmatige wanden. Vanaf eind maart tot begin juni keren de oeverzwaluwen terug uit hun overwinteringsgebied in de Sahelregio. Ze broeden in kolonieverband. Vanaf eind mei worden er 4-5 eieren gelegd en gedurende 2 weken bebroed. Meestal volgt een tweede legsel maar vaak in een andere kolonie. De jongen zitten ca. 3 weken op het nest na het uitkomen van de eieren. De nestgangen kunnen wel tot 1.20m diep zijn. Een gemiddeld nest met jongen eet 7000 insecten per dag.