Lokaal

Oeverzwaluwwand Waalbos meteen bewoond

Met bijdragen van de Landschapstafel, Vogelbescherming, Fonobori en het Oranjefonds heeft de Stichting Natuurbeheer Waalbos een oeverzwaluwwand aan laten leggen in het Waalbos.

Doordat het gebied lange tijd heel vochtig was konden de betonnen elementen pas twee weken geleden worden geplaatst en aangevuld. Dat was net op tijd want een week later is de wand al in gebruik genomen door een groep oeverzwaluwen.

Deze vogels bouwen normaal gesproken hun nest in hopen zand of steile afgeslagen oevers langs zoet water en met veel insecten. Door onze dijken en ons waterbeheer is dit soort nestgelegenheid tegenwoordig veel schaarser. Hierdoor is de aanleg van dit soort wanden noodzakelijk om de soort te behouden.

Momenteel broedt een aanzienlijk deel van de Nederlandse populatie in kunstmatige wanden.