Omdraaien eenrichtingsverkeer Govert Flohilstraat

Om de verkeerssituatie op de kruising Govert Flohilstraat/ Vlasstraat veiliger te maken, wil de gemeente het eenrichtingsverkeer in de straat omdraaien. In de nieuwe situatie mag verkeer de Govert Flohilstraat bij de Vlasstraat alleen nog inrijden en niet meer uitrijden.

In 2020 is de Vlasstraat heringericht. Het verkeer heeft daar nu voorrang op de zijstraten. Daardoor is op de kruising Govert Flohilstraat/Vlasstraat een onveilige situatie ontstaan. Door de verhoogde ligging van de Vlasstraat en de aangelegde parkeerplaatsen is het zicht verminderd. Daarnaast blijkt dat verkeer op de Vlasstraat harder rijdt dan voorheen. En dat men minder rekening houdt met verkeer van rechts.

Met het omdraaien van de rijrichting in de Govert Flohilstraat hoopt de gemeente dat de onveilige situatie verleden tijd is, omdat de onoverzichtelijke kruising vervalt. Daarnaast verwachten we dat men minder hard gaat rijden, omdat verkeer dan niet meer met een lichte helling naar beneden rijdt, maar naar boven richting de Pruimendijk.

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de maatregel. Binnenkort publiceert de gemeente het verkeersbesluit.

Ds. Sleeswijk Visserstraat

Ook op de Dominee Sleeswijk Visserstraat geldt nu eenrichtingsverkeer vanaf de Vlasstraat richting de Pruimendijk. Op deze weg blijft het eenrichtingsverkeer hetzelfde, omdat anders eenzelfde onveilige situatie ontstaat. Bovendien is de rijrichting in het hofje bij de Dominee Sleeswijk Visserstraat afgestemd op de rijrichting in die straat zelf.

Foto: Gemeente Ridderkerk