Lokaal

Ondergrondse containers vliegen als paddenstoelen uit de grond

De coronacrisis heeft een forse wissel getrokken op de NV BAR-Afvalbeheer en leveranciers. Door de productiestop van bijvoorbeeld containers en passen zijn langere levertijden ontstaan.

In september 2020 is de doorstart van het nieuwe afvalbeleid begonnen. Er is toen onderzoek gedaan naar uitbreidingsmogelijkheden van huidige locaties van ondergrondse containers en toekomstige containerlocaties. De inwoners kregen gelegenheid hierop te reageren met een zienswijze.

In de komende maanden worden de inzamelvoorzieningen voor PMD+restafval, papier/karton en glas verder geoptimaliseerd. In Ridderkerk is hier onlangs  mee gestart om het inwoners zo makkelijk mogelijk te maken grondstoffen gescheiden in te leveren.

Op een aantal locaties plaatst de gemeente extra ondergrondse containers. Deze locaties zijn samen met inwoners tot stand gekomen. Andere locaties worden nog met bewoners besproken en daarna door het college vastgesteld.

Daarnaast worden een aantal ondergrondse containers omgewisseld. Bijvoorbeeld: van de twee ondergrondse containers voor PMD+restafval wordt één een container voor papier/karton.

Plaatsing ondergrondse containers aan de Koninginneweg in Ridderkerk-centrum