Onderhoud aan openbaar groen: de watergangen

De aannemer si begonnen met het onderhoud van de gemeentelijke watergangen. Zo is de doorstroming in de natte wintermaanden gegarandeerd en houden we droge voeten.

Niet alle watergangen zijn eigendom van de gemeente. Veel sloten zijn van het Waterschap en worden dus onderhouden door het Waterschap.

Ook de onderhoudswerkzaamheden gaan gewoon door. De boomspiegels, heestervakken en rozenvakken worden geschoffeld en de gazons en ruwe bermen worden gemaaid. Verder wordt het onkruid op de verharding aangepakt. De veegmachines rijden door de straten.

Heeft u vragen over de openbare ruimte? Dan kunt u gebruik maken van het meldformulier op ridderkerk.nl/melding-woonomgeving.