Onderhoud aan openbaar groen gaat door

In deze donkere dagen zijn de medewerkers van de gemeente en aannemers druk in de weer met het ruimen van blad op straten en grasvelden.

Zwerfafval wordt verwijderd en de straten en fietspaden worden geveegd. Er is ook gestart met de snoeiwerkzaamheden. Iedere winterperiode wordt een deel van de heestervakken en bosplantsoenvakken gesnoeid volgens het snoeiprogramma.

Gorzen

In natuurgebied De Gorzen wordt er de komende weken gesnoeid. Dit recreatiegebied wordt veel gebruikt door wandelaars, fietsers en andere recreanten. We zagen en knippen dit jaar veelal langs trappen en wandelpaden. Ook worden verspreid door het gebied grotere struiken teruggesnoeid om meer licht te creëren voor ander beplanting. De takken van de struiken worden in een zogenoemde ril gelegd. Daarin kunnen dieren zich verschuilen.

Foto: Gemeente Ridderkerk