Onderhoud aan openbaar groen: snoeien

Na een prachtige winterse periode met veel sneeuw en kou worden de onderhoudswerkzaamheden aan het groen weer opgepakt.

De medewerkers van Wijkbeheer en aannemers gaan verder met de snoeiwerkzaamheden aan heesters en bosplantsoenvakken. Iedere winterperiode wordt een deel van de groenvakken gesnoeid volgens een vastgesteld snoeiprogramma. De boomploeg start in de wijk Slikkerveer met het snoeien van de bomen. Op verschillende locaties waar bomen uitgevallen zijn worden nieuwe bomen aangeplant. De veegwerkzaamheden in de straten worden weer opgepakt en zwerfvuil wordt opgeruimd.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden of andere vragen die betrekking hebben op de openbare ruimte? Dan kunt u gebruik maken van het meldfor- mulier op ridderkerk.nl/melding-woonomgeving.

Foto: Gemeente Ridderkerk