Onderhoud aan openbaar groen

De ontwikkeling van de natuur is in volle gang, veel staat in bloei en de vogels zijn volop in de weer met hun nesten en insecten zijn volop aanwezig.

De onderhoudswerkzaamheden aan bestrating, plantsoenen en gazons draaien op volle toeren. Beplantingsvakken, boomspiegels en hagen worden geschoffeld. De grasvelden worden gemaaid en de kantjes worden weer netjes gestoken. De bestrating wordt ontdaan van onkruid en het losse vuil wordt opgeveegd. Om de doorstroming in de watergangen te garanderen zodat we droge voeten houden in natte perioden wordt aan een aantal watergangen onderhoud gepleegd. Alle werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd om zo min mogelijk de flora en fauna te verstoren.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Stuur dan een mail aan Bas Breedveld via b.breedveld@bar-organisatie.nl. Voor alle andere meldingen en vragen over de openbare ruimte kunt u gebruik maken van het meldformulier aan de gemeente.

Foto: Gemeente Ridderkerk