Lokaal

Onderhoud rietoevers in Reijerpark aangepast

In het Reijerpark zijn dit jaar enkele zeer zeldzame, en dus beschermde, libellensoorten aangetroffen. We bieden hen ­ volgens de wettelijke regels ­ een zo groot mogelijke kans op voortplanting en overleving. Daarom wordt het onderhoud van de rietoevers hier iets anders uitgevoerd dan gebruikelijk.

We verwijderen het riet in de winter op minder plekken in zijn geheel.
Waar het blijft staan wordt het korter gemaakt. Vooral rond de grote vijver bij de loopvlonder gebeurt dat tot ongeveer tien centimeter boven het water. Er blijven dus korte stengels zichtbaar en dat wordt mogelijk als slordig ervaren. Dit is echter nodig om het water en de waterbodem zo weinig mogelijk verstoren. In de bodem zitten soms larven van de libellen en libellen leggen eitjes op de rietstengels net boven de waterspiegel.