Lokaal

Onderhoudswerkzaamheden in park Wevershoek

Vanaf 8 oktober voert Staatsbosbeheer namens het recreatieschap IJsselmonde werkzaamheden uit in park Wevershoek. De werkzaamheden duren ongeveer tot midden november. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van regulier onderhoud en de essentaksterfte.

Regulier onderhoud

Het regulier onderhoud bestaat uit dunnen en snoeien. Bij dunning halen ze bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven en om verder te groeien en menging van boomsoorten te behouden.

Aanpak essentaksterfte

De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die bijna alle essen in Nederland aantast. De ziekte is feitelijk niet te genezen en verspreidt zich steeds sneller. Aangetaste bomen  kunnen (grote) takken laten vallen en ineens omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken.

Herplant

Er worden er nieuwe bomen geplant. Bij het herplanten wordt gebruik gemaakt van verschillende boomsoorten zoals eik, els, beuk en linde. Dit om een toekomstbestendig en aantrekkelijk bos te creëren. Deze aanplant zal in de komende winter plaatsvinden. De exacte uitvoering van het onderhoud en de plantwerkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden.


Overlast

De werkzaamheden kunnen voor overlast zorgen. De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. Om schade te beperken wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van rijplaten. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is. Hout wordt tijdelijk opgeslagen op de parkeerplaats aan de noordkant van het park. Deze parkeerplaats zal gedurende de werkzaamheden afgesloten zijn en totdat het hout is afgevoerd.

Zorgvuldig aan de slag

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier, volgens de richtlijnen van Gedragscode Bosbeheer. Zo wegen ze zorgvuldig af welke bomen weg moeten. Ook wordt voor aanvang van de werkzaamheden bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. Ze houden ook rekening met andere soorten die op de rode lijst staan.