Ondermijningsactie politie levert resultaat in Ridderkerk

Op vrijdag 25 maart 2022 organiseerden politiemedewerkers van district Rijnmond Zuid-West (eenheid Rotterdam) in het werkgebied van het basisteam Oude Maas een actie ter bestrijding van ondermijning. Daar waar de boven- met de onderwereld verstrengeld raakt is sprake van ondermijning.

Resultaten

Gedurende de avond werden in Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hoogvliet en Pernis waarnemingen gedaan en controles uitgevoerd. De daarmee verkregen informatie wordt vastgelegd en indien nodig verder onderzocht. Mede naar aanleiding van tips werd bovendien een woning in Ridderkerk doorzocht.

In de woning werden twee gasdrukwapens en een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. Een 52-jarige Ridderkerk werd aangehouden. Een tweede verdachte, een 49-jarige bewoner uit Ridderkerk, meldde zich later op het bureau.

Ondermijning?

Ondermijnende criminaliteit betekent een zeer ongewenste verstrengeling van de boven- en onderwereld. Criminelen uit de onderwereld hebben voor hun activiteiten allerlei ‘diensten’ uit de bovenwereld nodig. Denk aan de huur van bedrijfsruimte of woningen, vergunningen die door een gemeente kunnen worden verstrekt, of bijvoorbeeld (huur)auto’s en andere vervoermiddelen. Wanneer de onderwereld de bovenwereld ‘gebruikt’ voor haar criminele activiteiten vindt ondermijning plaats van de legale structuren waaruit de bovenwereld bestaat.

Helpt u mee om deze vorm van criminaliteit te bestrijden? Ziet u iets verdachts bel 0900-8844 of anoniem via0800-7000.