Ondernemers in Ridderkerk mogen aanslag later betalen

Ridderkerkse ondernemers krijgen uitstel van betaling voor de aanslag gemeentebelastingen.

Naast de sociale effecten van het coronavirus die iedereen raken, worden ondernemers ook getroffen door afnemende of wegvallende omzet. Dat betekent voor ondernemers ‘zwaar weer’. De gemeente Ridderkerk heeft daar nadrukkelijk oog voor. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten aan ondernemers uitstel van betaling tot 31 augustus 2020 te verlenen voor de onlangs opgelegde aanslag voor de gemeentebelastingen specifiek voor ondernemers. Binnenkort ontvangen de ondernemers daarover een brief.

ZZP’ers

Ook voor ZZP-ers die vanuit huis werken en die betalingsproblemen ervaren wil de gemeente Ridderkerk uitstel van betaling bieden. Hen wordt gevraagd contact op te nemen met de gemeente Ridderkerk op belastingen@ridderkerk.nl, mocht dat voor hen noodzakelijk zijn.