Onderzoek naar toekomst huishoudschool

De gemeente Ridderkerk laat onderzoeken wat de ruimtelijke toekomstmogelijkheden zijn van het gebied rondom de voormalige huishoudschool aan de Koninginneweg.

Om precies te zijn gaat het om het gebied tussen de Koninginneweg, Hovystraat, Ds. Sikkelstraat en Margriete van Comenestraat. Naast de huishoudschool staan in dit gebied ook de Sint Joriskerk en de Dr. Schaepmanschool.

Dr. Schaepmanschool

Een van de vragen die in het onderzoek worden meegenomen, is of de vroegere huishoudschool geschikt te maken is als huisvesting voor de bibliotheek en andere maatschappelijke, openbare voorzieningen. Zo’n bestemming, die veel bezoekers trekt, zou goed kunnen passen bij het schoolgebouw, dat voor Ridderkerk van grote cultuurhistorische waarde is. De ‘huishoudschool’ is groot genoeg om er verschillende gebruikers in te huisvesten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenspraak met de bibliotheek. Die oriënteert zich op alternatieven voor de huidige locatie aan het Sint Jorisplein, in het centrum van Ridderkerk. Dat gebouw past wat betreft inrichting en kosten niet meer bij de huidige en toekomstige invulling van het bibliotheekwerk in Ridderkerk. Overigens zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied afhankelijk van een besluit van de provincie Zuid-Holland over de ruimtelijke reservering voor een tramtracé over de Koninginneweg. Verwacht wordt, dat in de loop van volgend jaar hierover meer duidelijkheid ontstaat.