Onderzoek voor veiliger verkeer in Ridderkerk

Heeft u de afgelopen periode ook de camera’s gezien in Ridderkerk? De gemeente doet onderzoek naar de verkeersveiligheid.

In 2020 stelde de gemeenteraad de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk vast. In dat plan staat dat de gemeente de komende jaren op een risico-gestuurde manier gaat werken: “we kijken waar de risico’s liggen en nemen op basis daarvan maatregelen om het verkeer veiliger te maken.”

Top 20

Een onderdeel hiervan is de ‘knelpunten top-20’. Die is gemaakt op basis van de prikkers die inwoners in 2020 op de kaart zetten. Iedereen kon toen aangeven welke plekken in de gemeente zij het meest onveilig vonden. Ook tijdens het opstellen van het Mobiliteitsplan Ridderkerk konden inwoners onveilige locaties aangeven.

“We hebben objectieve en subjectieve data over elkaar heen gelegd. Oftewel: Waar vindt men het onveilig en gebeuren daar ook ongelukken? Om gericht aan de slag te kunnen met de knelpunten uit deze lijst, is het belangrijk dat we eerst weten wat er precies gebeurt. Dit doen we door op locatie een schouw uit te voeren en de gemaakte camerabeelden te analyseren”, vertelt de gemeente.

Locaties

In mei hingen er bijvoorbeeld camera’s bij de rotonde Bilderdijklaan-Jan Luykenstraat-Vondel- laan, op het kruispunt Beneden-rijweg-Randweg en op de kruising Sportlaan-Kievitsweg-Willemstraat.

“We onderzoeken welk verkeersgedrag mensen vertonen en welke knelpunten er precies zijn. Met deze informatie kunnen we straksgericht met de situaties aan de slag.”

Alle twintig locaties worden de komende jaren onderzocht. De gemeente gaat nu eerst aan de slag met de eerste zes knelpunten:

• Rotonde Donkerslootweg-Vondellaan;
• Rotonde Bilderdijklaan-Jan Luykenstraat-Vondellaan;
• Wegvak Benedenrijweg;
• Kruispunt Benedenrijweg-Randweg;
• Kruispunt Sportlaan-Kievitsweg, Willemstraat;
• Kruispunt Ringdijk-Benedenrijweg.

Foto: Google Maps