Lokaal

Onkruidbestrijding in Ridderkerk

De ChristenUnie Ridderkerk heeft In een brief aan het college van Ridderkerk vragen gesteld naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak over het bestrijden  van onkruid en daarop is door het college geantwoord.

Er worden afhankelijk van de ondergrond (verharding of open grond), de locatie en het soort onkruid drie technieken ingezet te weten: branden, borstelen en heet-water (thermische onkruidbestrijding).

Bij de aanbesteding wordt al vermeld dat het niet is toegestaan om chemische onkruidbestrijding toe te passen. In het bestek is dat expliciet vastgelegd in deel 3 (Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en gewas bestrijdingsmiddelen) van de bij het bestek behorende bepalingen. Het door beide partijen ondertekende bestek is het contract.

Overigens was er in de jaren 90 al een verbod op Glyfosaat. Dit verbod is toen in het Groenstructuurplan vastgelegd. Vanaf die tijd was het al niet meer toegestaan om chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte toe te passen. Ridderkerk is hierin altijd al erg vooruitstrevend geweest.

Het recente besluit van het gerechtshof in den Haag, dat pesticiden weer ingezet mogen worden voor de bestrijding van onkruid in de verharding, heeft geen invloed op de wijze van bestrijding van onkruid in de verharding en op de bestrijding van invasieve exoten binnen de gemeente Ridderkerk.

Het thermisch bestrijden is contractueel vastgelegd. De bestrijding van exoten gaat volgens het landelijke protocol. Volgens dat protocol wordt de stengel met Glyfosaat geïnjecteerd / bestreken.

In Ridderkerk worden plantaardige exoten op drie manieren bestreden, namelijk injecteren/bestrijken met Glyfosaat, aangieten met heet water (98 graden) of uitsteken van de wortel (dit laatste uitsluitend bij de Reuzenberenklauw).

Andere alternatieve methodes zijn in 2019 in een pilot getest (elektrisch verhitten) maar gaven niet het gewenste resultaat en moesten te vaak worden herhaald om de plant uiteindelijk te doden.