Online afstemmen over geluidshinder A15

De gemeente organiseerde op 15 juni 2020 een online webinar voor mensen die in gesprek wilden over geluid van de A15 ter hoogte van het Oosterpark en de mogelijke maatregelen. Nu persoonlijke bijeenkomsten lastig te organiseren zijn, heeft de gemeente andere manieren gevonden om met de raad en met inwoners te praten over diverse onderwerpen.

Tijdens het webinar presenteerde de gemeente het concept-rapport ‘Geluidhinder Oosterpark Ridderkerk’ van het adviesbureau DG- MR. De raadscommissie vergaderde vervolgens op 16 juni digitaal over dit concept-rapport. Hierin staan 26 mogelijke maatregelen. De commissie heeft haar voorkeur van maatregelen aangegeven om verder uit te werken. Ook werd de commissiebijeenkomst live gevolgd door belangstellenden.

Uitwerken en proces

Op basis van de aangegeven voorkeuren stelt de gemeente een discussienota op die verder wordt uitgewerkt. Op 22 september 2020 is de behandeling van de discussienota in de commissievergadering. Uit deze vergadering komt naar voren welke maatregel(en) er verder uitgewerkt gaan worden om aan de raad voor te leggen in een voorstel in de raadsvergadering van 10 december 2020.

Uw mening over aanpak Oosterpark

Mogelijke geluidsmaatregelen zoals het plaatsen van een geluidsscherm of geluidswal betekenen ook iets voor het Oosterpark. Daar is de gemeente bezig met het ophalen van ideeën voor de herinrichting van dit park. De digitale enquête staat nog open tot en met 29 juni.