Ontwerpbestemmingsplan Gemini College ter inzage

Het college van B&W heeft op 4 mei het ontwerpbestemmingsplan voor het Gemini College, De Loods en De Gooth vastgesteld. De plannen zijn in te zien en er kan op gereageerd worden tot en met uiterlijk 18 juni 2020.

In het ontwerpbestemmingsplan is rekening gehouden met de voorkeur van het college om ook jongerencentrum De Loods en jongerensociëteit De Gooth op deze locatie te bouwen. Daardoor ontstaat een mooie samenhangende plek voor de Ridderkerkse jeugd. De raad beslist later dit jaar of De Gooth en De Loods hier echt komen. In dit traject worden ook de direct omwonenden betrokken.

De gemeenteraad neemt naar verwachting op 17 september 2020 een beslissing over het bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan zijn dan waar nodig ook de reacties verwerkt op het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt de plannen bekijken van 8 mei tot en met 18 juni 2020. Dat kan digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code: NL.IMRO.0597. BPWEST2019GEMINIC-OWO1) of www.ridderkerk.nl/ter-inzage. U kunt de plannen ook op papier inzien. U kunt daarvoor een afspraak maken met de heer De Vries via telefoonnummer 010- 5061750. U kunt uiterlijk vrijdag 18 juni a.s. een reactie indienen.

Foto: Gemeente Ridderkerk