Lokaal

Ontwikkeling Driehoek Het Zand weer een stap verder

In het gebied Driehoek Het Zand worden 133 woningen gebouwd, verdeeld over drie gebouwen. Het bestemmingsplan ligt nu ter inzage.

In de afgelopen weken is het bestemmingsplan Driehoek Het Zand behandeld in de commissie Wonen en in de gemeenteraad. Op 10 december is het bestemmingsplan unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

Inzage

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken op aanvraag inzien in de periode vanaf vrijdag 18 december tot en met 28 januari bij het gemeentelijke Service Centrum (Koningsplein 1 in Ridderkerk) bij de balie Bouwen en Wonen. Ook is het bestemmingsplan digitaal beschikbaar op onze website.

Bouwrijp maken

De gemeente verwacht begin volgend jaar (januari/februari) te starten met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het gebied.

Meer informatie over het programma vindt u op de projectpagina op ridderkerk.nl/driehoek-het-zand. Het bestemmingsplan is te vinden op ridderkerk.nl/ter-inzage.