Lokaal

Ontwikkeling kinderboerderij Dierenhof Oosterpark Ridderkerk

De kinderboerderij in het Oosterpark wordt al jaren beheerd en onderhouden door DWGroen, waar medewerkers met een SWstatus werken. De kinderboerderij wordt jaarlijks intensief bezocht en omvat traditioneel de dieren die bij een kinderboerderij horen.

Eigendomssituatie

De kinderboerderij staat op grond van het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Een deel van de gebouwen/ opstallen is door de provincie/ NRIJ gebouwd. Met het overnemen van het groot onderhoud van deze gebouwen en opstallen in 2015 door de gemeente is de gebruiksovereenkomst komen te vervallen. Er is hiervoor tot op heden geen nieuwe gebruiksovereenkomst afgesloten. Staatsbosbeheer/NRIJ is in overleg met de gemeente voor een nieuwe overeenkomst waarbij Staatsbosbeheer de voorkeur geeft aan een erfpachtconstructie.

Wensen rondom de kinderboerderij

Er is een beperkt onderzoek gedaan onder scholen(leerkrachten)en bezoekers van de kinderboerderij waaruit blijkt dat meer educatie gewenst is. De kinderboerderij is de afgelopen tientallen jaren niet meegegaan met de landelijke ontwikkeling van kinderboerderijen. Bij educatie wordt gedacht aan het geven van (praktische) lessen op de kinderboerderij en aan rondwandelingen door het Oosterpark die gekoppeld worden aan de seizoenen. Een bezoek aan een kudde schapen die een deel van het Oosterpark begraast kan hiervan een voorbeeld zijn.

Naast een uitbreiding van een gebouw voor educatie en eventueel een opstal voor schapen is nabij de bestaande speelplaats een natuurspeelplaats aangelegd. Die wens was al in de jaren ’90 aanwezig maar is nooit uitgevoerd. Met de provinciale subsidie “Groen doet goed” is deze speelplaats alsnog aangelegd.

Natuurspeelplaats


Aanpak Oosterpark

De ontwikkelingen in het Oosterpark hebben beperkt invloed op het fysieke terrein van de kinderboerderij. In de aanpak wordt als gevolg van het aanbrengen van het geluidscherm en het verleggen van padenrekening gehouden met het inkorten van de dierenweide aan de zuidzijde. Er is overleg gevoerd met DWGroen of het verkleinen van de weide een probleem oplevert voor de dieren. DWGroen heeft aangegeven dat dit gezien de overblijvende ruimte geen probleem is.

De aanpak van het Oosterpark biedt wel kansen om bepaalde wensen mogelijk te maken, zoals het kunnen bouwen van een gebouw/opstal ten behoeve van de kinderboerderij. Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan.

Overeenkomst DWGroen

Het beheer en onderhoud van de kinderboerderij is via aanbestedingen opgedragen aan DWGroen. DWGroen wil graag meewerken aan het uitbreiden van educatie en zou daar in willen investeren. Echter, de huidige overeenkomst heeft een maximale looptijd van drie jaar (tot en met 2023) en dit beperkt DWGroen om nu investeringen te willen doen. Er wordt onderzocht of de samenwerking met DWGroen in de toekomst op andere wijze kan worden vormgeven.