Ontwikkelingen herinrichting Oosterpark

Het college van B en W wil het nieuwe softbalveld van de Ridderkerk Rowdies hebben op de plek van het huidige honkbalveld. Het honkbalveld schuift dan op naar het zuiden. Ook stelt het college voor een geluidsscherm van zes meter hoog te plaatsen langs de A15.

Het Oosterpark moet om meerdere redenen heringericht worden: De Rowdies hebben meer ruimte nodig, zodat zij op het hoogste niveau van de competitie kunnen blijven meedoen. Verder moesten er twee jaar geleden zieke essen worden gekapt en wordt onderzocht of er een geluidsscherm langs de A15 komt, zodat inwoners van Drievliet rustiger wonen.

Planning

Nu het college akkoord is, gaan de plannen naar de gemeenteraad. De voorstellen worden eerst besproken in de commissievergaderingen van 25 november (Rowdies) en 26 november (geluidsscherm). Op 10 december neemt de gemeenteraad een besluit over zowel de locatie van de honk- en softbalvereniging als over het geluidsscherm.

Nieuwe schets

In het najaar heeft de gemeente (online) bijeenkomsten gehouden over de herinrichting. Op basis van alle re- acties en de keuze voor de nieuwe locatie is er een nieuwe schets ge- maakt. Deze verkennende schets gaat de gemeente verder uitwerken nadat de raad besloten heeft over deze twee onderwerpen. Als dat verder is gedaan, krijgt iedereen begin 2021 weer de kans mee te denken. Hoe dat gebeurt hangt af van de coronamaatregelen.

U kunt via het spreekrecht in de commissievergadering uw mening geven over de voorstellen. Hoe u dat kunt doen staat op ridderkerk.nl/meepraten-als-inwoner. Meer informatie en een nieuwe schets staan op www.ridderkerk.nl/oosterpark.

Foto: Gemeente Ridderkerk