Ook in coronatijden helpt VluchtelingenWerk veel nieuwkomers op weg

VluchtelingenWerk Ridderkerk heeft in 2020, in samenwerking met de gemeente, liefst 28 vluchtelingen gehuisvest, welkom geheten en op weg geholpen. Het team van teamleider Djannah Ollong bood 49 nieuwkomers maatschappelijke begeleiding, behandelde 779 hulpvragen tijdens de spreekuren en rondde 20 dossiers gezinshereniging af. “Het was door corona een raar jaar. Het piepte en het kraakte soms. Maar dankzij de flexibiliteit en ongelooflijke inzet van onze geweldige vrijwilligers is er ongelooflijk veel werk verricht. Dat maakt me extra trots”, aldus Djannah Ollong.

Het doel van onze maatschappelijke begeleiding is – in grote lijnen – dat de cliënt leert zelfstandig gebruik te maken van alle voorzieningen, in staat is daarin zelf keuzes te maken en uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente kan opbouwen als volwaardig participerend burger. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk spelen daarin een belangrijke rol. In Ridderkerk startten er in 2020 18 trajecten coaching vestiging en 4 trajecten coaching integratie. Daarnaast werd het traject van 27 statushouders verlengd, zij kregen extra hulp om beter te integreren.

Er is bij de maatschappelijke begeleiding sprake van meer maatwerk en intensievere begeleiding, dit alles in nauwe samenwerking met de klantmanager van de gemeente. De maatschappelijke begeleiding vindt plaats door vrijwilligers en stagiairs die begeleid en aangestuurd worden door de teamleider.

“Wat mij als vrijwilliger echt aanspreekt bij VluchtelingenWerk is dat je betekenisvol werk doet”, vertelt Teta Nuahn (links op de foto boven) die actief is als maatschappelijk begeleider. “Ik begeleid  statushouders van hun start hier tot aan zelfredzaamheid. Het geeft mij zoveel voldoening als zij hun weg vinden in Ridderkerk en hun eigen plekje in de Nederlandse samenleving krijgen.”

Naast de maatschappelijke begeleiding heeft VluchtelingenWerk Ridderkerk ook druk bezochte spreekuren. Daar komen cliënten  – op afspraak – die geen maatschappelijke begeleiding meer krijgen. Ze melden zich met korte vragen. Als het om juridische zaken gaat wordt een afspraak met één van de juridische medewerkers gemaakt. De meeste vragen gaan over financiën, onderwijs, verblijfsrechtelijke vragen, participatie en zorg.

VluchtelingenWerk Ridderkerk biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan. In twee workshops, die op dezelfde dag gegeven worden, worden met de vergunninghouders de waarden en normen die in Nederland gelden uitgebreid besproken. De workshopleider spreekt dezelfde taal als de deelnemers. Is dat niet het geval dan is er altijd een tolk aanwezig. In totaal volgden vorig jaar 23 nieuwkomers de workshops.

“Ondanks corona zijn onze eindejaarscijfers prachtig. Onze vrijwilligers zorgen er – dag in dag uit – voor dat vluchtelingen er hier niet alleen voor staan. Dat ze zich gesteund voelen. Er is een luisterend oor, iemand die met hen meedenkt. Die helpt: soms  door een lastig formulier in te vullen, mee te gaan naar een spannende afspraak. Soms met een bemoedigend woord, een arm om de schouder, of soms met een voorzichtig schopje onder de kont”, aldus Djannah Ollong die voor haar team nog op zoek naar versterking is. Wie komt er helpen?

Kijk hier de de vrijwilligersvacatures in Ridderkerk of mail voor meer informatie naar teamleider Djannah Ollong: ridderkerk@vluchtelingenwerk.nl