Ook in Ridderkerk Eén tegen eenzaamheid

Wethouder Marten Japenga zette woensdag 15 januari zijn handtekening onder het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie van VWS. Het doel is met dit programma de trend van eenzaamheid in de gemeente te doorbreken.

Wethouder Japenga tekende een intentieverklaring met de vijf pijlers van het actieprogramma. Dat deed hij tijdens een ontmoeting van nationale en lokale Coalities tegen Eenzaamheid in de Ridderzaal in Den Haag. Daar troffen 450 vertegenwoordigers van gemeenten en deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid elkaar om inspiratie op te doen voor de aanpak van eenzaamheid.

Grote gevolgen

Japenga: ,,Onder invloed van de digitalisering en individualisering neemt eenzaamheid toe. Eenzaamheid kan zomaar ontstaan en kan grote gevolgen hebben. Het signaleren, voorkomen en tegengaan ervan heeft daarom onze prioriteit. Dit doen we samen met partners, zoals Facet Ridderkerk, kerken en verenigingen.’’

Van de inwoners van Ridderkerk zegt 44 procent zich eenzaam te voelen. Daarvan is 11 procent 75 jaar of ouder, woont 33 procent alleen en heeft 9 procent een niet-westerse allochtone achtergrond.

Lokale coalitie

Ridderkerk heeft daarom sinds 2019 een lokale Coalitie tegen Eenzaamheid, waarin veel partijen enthousiast samenwerken. De werkgroep voert het ‘Plan van Aanpak Eenzaamheid Rid- derkerk’ uit. Andere partijen, zoals welzijnsorganisaties, stichtingen, vrijwilligers en het bedrijfsleven worden uitgenodigd zich aan te sluiten.

De lokale coalitie is door de ondertekening nu officieel aangesloten bij de landelijke Coalitie tegen Eenzaamheid. De werkgroep krijgt ondersteuning en advies van de ministerie van VWS.

Foto: Gemeente Ridderkerk