Oosterpark: start voorbereidingen geluidsschermscherm

In het Oosterpark wordt sinds 1 december 2020 sonderingsonderzoek uitgevoerd op de plek waar mogelijk het geluidsscherm komt. Zo wordt bepaald hoe lang de heipalen moeten worden van een scherm.

Sonderingen worden uitgevoerd door een speciale sondeerwagen. Dit is een zware vrachtwagen of een voertuig op rupsbanden.

Hoogte

De raad besluit op 10 december over de hoogte van het scherm. Het college heeft een scherm van zes meter voorgesteld. Door nu alvast het sonderingsonderzoek te doen, kan er eerder gestart worden met de voorbereidingen voor het plaatsen van een scherm.

Intussen wordt er hard gewerkt aan het aanpassen van de plannen voor de herinrichting van het park. In januari bespreken we dit nieuwe schetsontwerp met gebruikers, omwonenden en belangstellenden.

Meer informatie op ridderkerk.nl/herinrichting-oosterpark.