Oosterpark wordt heringericht: wie heeft ideeën?

De gemeente wil het Oosterpark anders inrichten. Daarbij hoort de gemeente graag wat de wensen van de gebruikers van het park zijn. Daarom kunt u nu een online enquête hierover invullen. In de enquête staan vragen als: hoe gebruikt u het park nu en wat zou een aanvulling kunnen zijn?

Het Oosterpark, aangelegd tussen 1975 en 1985, is een van de grotere parken rondom het woongebied van Ridderkerk. In het park moesten essen gekapt worden vanwege de gezondheid van de bomen. Ook kijkt de gemeente naar de mogelijke aanleg van geluidsafscherming van de A15 en wordt de uitbreiding van de velden van de Rowdies onderzocht. Dit heeft allemaal invloed op de uitstraling van het Oosterpark. Dit is dus een prima moment om het park met een herinrichting leuker te maken om te verblijven en groener te maken, zodat het klaar is voor de toekomst.

Vervolg

Voor de zomer gaat de gemeente zoveel mogelijk belanghebbenden vragen naar hun huidige ervaringen met het park en wat hun ideeën voor de herinrichting ervan. Die gegevens gebruiken zij voor het maken van een aanpak. In die aanpak worden ook geluid en de uitbreiding van de velden van de Rowdies meegenomen. Naar verwachting deelt de gemeente dit in het najaar met alle betrokkenen om de meningen hierover op te halen. Het ligt in de verwachting dat de raad in het voorjaar 2021 een besluit kan nemen over de herinrichting van het Oosterpark.

Meer informatie en de link naar de enquête vindt u op de website van de gemeente.