Op 4 mei herdenken we thuis

Beste Ridderkerkers,

Volgende week maandag is het 4 mei. De dag waarop we elk jaar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere vredesmissies herdenken.

Onder normale omstandigheden zouden we een Stille Tocht houden. Eerst langs het monument van de Joodse familie Den Hartog, waar we begin dit jaar een mooie Holocaust-herdenking mochten houden. Dan naar het monument op de oude begraafplaats Rusthof. Daar zouden we luisteren naar muziek, toespraken en gedichten. We zouden bloemen en kransen leggen voor hen die vielen.

Dit jaar is alles anders. Door de coronacrisis kunnen we niet bij elkaar komen. Dit jaar zijn we thuis, in kleine kring, om te herdenken. Een belangrijke nationale gebeurtenis, die we dankzij de televisie kunnen meebeleven. We kunnen kijken en luisteren naar de toespraak van de Koning en de kranslegging op de verlaten Dam in Amsterdam. Ja, het is op afstand. Dat doet pijn, vooral bij de mensen die slachtoffers te betreuren hebben en nu niet de mogelijkheid hebben naar die altijd mooie herdenking te gaan.

Zo kunnen ook de Veteranendag en de herdenking bij het Lancaster-monument niet doorgaan. En op 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn er geen feestelijkheden. Het zijn de gevolgen van die belangrijke maatregelen om het coronavirus in bedwang te krijgen. Ja, we zijn blij met een paar versoepelingen, zodat kinderen straks weer naar de opvang, school en het sport- veld kunnen. Dat is fijn, maar we zijn nog niet klaar. Het virus is nog onder ons. Daarom moeten we het nog even volhouden, het thuisblijven, die anderhalve meter afstand.

Daarom gelden de meeste regels nog gewoon. Zo stelt deze coronacrisis ons telkens weer voor nieuwe uitdagingen en opgaven. In mijn hart ben ik bij alle Ridderkerkers die rouwen om het verlies dat zij te dragen hebben. Bij alle Ridderkerkers die zorg hebben over hun eigen gezondheid of die van hun naasten. Bij alle Ridderkerkers die zorgen hebben over hun bedrijf, hun baan, hun toekomst. Die zorgen zijn enorm groot, en toch roep ik u op met elkaar vol te houden. Volg de richtlijnen op, zodat we hierna de samenleving weer samen kunnen opbouwen.

Anny Attema, burgemeester