Op weg naar nieuwe huiskamer

Een ontmoetingsruimte met een bak koffie of thee, huiswerkbegeleiding voor jongeren. Een lokaal voor workshops. Een zaaltje voor lezingen. Zo werden er afgelopen weekend allerlei ideeën geopperd voor het toekomstig gebruik van het voormalige winkelpand aan de Sint Jorisstraat 6-8 in Ridderkerk. Al zeker is dat het een ontmoetingsruimte zal worden, die wat betreft de initiatiefnemers zo laagdrempelig mogelijk moet zijn.

Veel Ridderkerkers zijn eerder over de drempel van dit dubbelpand geweest. Vanaf 1968 was hier dertig jaar lang het eerste Chinese restaurant van Ridderkerk gevestigd. Voor de komst van ‘Yen San’ was het een woonhuis met een showroom voor meubels. De horeca in het pand kreeg een kort vervolg met een Indonesisch en later Grieks restaurant, waarna Blauw (nu op het Sint Jorisplein) er de eerste winkeljaren had. Nadien stond het leeg.

Het rond 1900 gebouwde pand was al die tijd nog in Chinese handen. De eigenaresse woonde nog jarenlang boven haar voormalige restaurant. Eind vorig jaar kwamen de kopers met haar dochter tot een overeenkomst. “We hadden er langer contact over, maar toch nog tamelijk onverwacht kwam de koop rond. Er moest snel geschakeld worden met het oprichten van een stichting en het zekerstellen van de financiering” vertellen Marinus Roobol en Gerard Rijsdijk over de aankoop. 

Appartementen
Een aantal lokale ondernemers hebben geparticipeerd, waardoor de aankoop gerealiseerd kon worden. De stichting zal straks structurele inkomsten hebben van vier appartementen die boven de winkel/restaurant/ ontmoetingsruimte worden gerealiseerd. “Vier starters hebben straks het geluk dat ze op een unieke plek in het centrum kunnen wonen. Voor één appartement zijn twee extra slaapkamers mogelijk, dus een jong gezin zou ook nog kunnen. Er zal nog wel enorm voor verbouwd moeten worden” weten de mannen die nu verantwoordelijk zijn voor het pand.

Kerkelijke samenwerking
De voor de aankoop opgerichte stichting heeft de naam “De Singel”. Voor het pand zelf wordt nog een passende naam gezocht. Het wordt nu nog aangeduid als een nieuwe ‘huiskamer voor Ridderkerk’. Er moet nog een beheercommissie gevormd worden voor de dagelijkse gang van zaken. Wat de initiatiefnemer betreft komen daar mensen van verschillende gezindten in. Andere samenwerkingsvormen hebben al bewezen dat er met krachten vanuit diverse kerken mooie dingen gedaan kunnen worden.

Kledingverkoop
Belangstellenden konden afgelopen vrijdag en zaterdag binnen kijken, ideeën aandragen en zich aanmelden als vrijwilliger. Er zijn al verschillende namen voor de huiskamer geopperd. Er was die dagen ook een tweedehands kleding verkoop. Deze verkoop zal vrijdag 11 en zaterdag 12 februari nogmaals te bezoeken zijn van 10.00 tot 15.00 uur.

Het streven is om de nieuwe ontmoetingsruimte in het centrum tegen het einde van de zomer te kunnen openen.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.