Open Labs: Meedenken over de rivieroevers

Vorige week hield de gemeente onder de naam ‘Open Lab’ drie online bijeenkomsten voor geïnteresseerden om mee te denken over de toekomst van onze rivieroevers.

De rivieroevers zijn een belangrijk gebied voor Ridderkerk. Er zijn grote bedrijven gevestigd en het biedt unieke mogelijkheden voor watergebonden bedrijvigheid. Maar de druk is groot: er zijn ook kansen voor woningbouw, groen en meer beleving van de rivier. Balans is van groot belang. Daarom wil de gemeente een toekomstvisie opstellen; een kader voor toekomstige ontwikkelingen.

Van ons allemaal

Wethouder Marco Oosterwijk is blij verrast: ,,De rivieroevers zijn voor ons van grote waarde. We willen dat de ruimtelijke kwaliteit van de rivier beter gebruikt en beleefd kan worden. Maar liefst 168 reacties via de interactieve kaart geven wel aan hoe het gebied leeft. Dat is heel fijn voor het opstellen van de visie, zo wordt hij van ons allemaal.”

Tijdens de Open Labs konden aanwezigen hun behoeften en wensen voor dit gebied uiten. Thema’s waren groen, bereikbaarheid, wonen, beeldkwaliteit, werken, recreatie, cultuur en sociaal. Er zijn per thema de wensen gedeeld. Zoals bij groen meer ruimte maken voor wandelaars en fietsers en de Gorzen en de Griend verbinden. Bij bereikbaarheid noemden deelnemers ontsluiting, verkeersveiligheid en parkeermogelijkheden.
De opbrengst van de Open Labs wordt verwerkt in de gebiedsvisie. Het college neemt hier voor de zomer een besluit over. Na de zomer start de formele inspraak- procedure. Daarna neemt de raad een besluit.

Foto: Gemeente Ridderkerk