Lokaal

Opstandingskerk onttrokken aan eredienst

Afgelopen zondag is de laatste dienst gehouden in de Opstandingskerk in Rijsoord. De kerk gaat samen met de Levensbron in Ridderkerk onder de naam “Protestantse Gemeente te Ridderkerk”. Hiermee komt een einde aan de bijna 135-jarige geschiedenis van de gereformeerde kerk in Rijsoord.

Het was zondagmorgen een emotionele samenkomst voor vooral de oudere kerkleden. Zij namen afscheid van de kerk waar ze trouwden, hun kinderen lieten dopen en overleden familieleden werden weggedragen. Bij deze emoties is ook het besef dat het niet anders kan. De kerkgemeenschap is te klein geworden om zelfstandig te kunnen voortbestaan. Om die reden werd al ruim een jaar geleden gekozen voor een fusie met de protestantse kerk in Ridderkerk. Het afgelopen jaar vonden de diensten beurtelings in Ridderkerk en Rijsoord plaats. De Levensbron is nu het enige kerkgebouw van de nieuwe gemeente, waarvoor de fusie overigens nog officieel moet worden bekrachtigd. “We gaan nu samenwonen” aldus dominee Matser over dit nog te sluiten huwelijk, na over de bruiloft van Kana te hebben gepredikt.

Weggedragen

Aan het slot van de dienst werd afscheid van het kerkgebouw genomen met een gebed met geopende ogen. Iedereen kon zo zien hoe de kanselbijbel van de preekstoel werd gehaald en door het gangpad werd weggedragen. Ook de doopschaal, het avondmaalzilver, het antependium, de gedachteniskaars, paaskaars en de collectezakken werden door de ambsdragers door het gangpad werden weggedragen. De sleutel werd symbolisch overgedragen aan het college van kerkrentmeesters.

Toekomst van kerkgebouw nog onduidelijk

De toekomt van het gebouw van de gereformeerde kerk in Rijsoord is nog ongewis. Nu de Opstandingskerk niet meer voor kerkdiensten wordt gebruikt kan het gebedshuis mogelijk een nieuwe invulling krijgen of het wordt door een projectontwikkelaar gesloopt.

“We weten het op dit moment nog niet. Het college van kerkrentmeesters zal zich de komende periode bezighouden met de verkoop van het gebouw en hoe dit vorm moet krijgen” zegt kerkenraadvoorzitter Ellie Lagendijk.

Als een andere kerkelijke gemeenschap instapt kan het kerkgebouw voort blijven bestaan. De kans hierop is niet groot, maar er wordt wel stilletjes op gehoopt. Zeker zal er ook gesproken worden als er partijen zijn die er een andere maatschappelijke functie aan willen geven. Voor projectontwikkelaars zal vooral de oppervlakte van het terrein interessant zijn. Het kerkgebouw zal in de verkoop komen met de naastgelegen voormalige pastorie, waarin nu ‘De Fontein’ is gevestigd.

Cultuurhistorische waarde

Er zijn nu geen belemmeringen voor herontwikkeling. De in 1889 gebouwde kerk, die in 1916 en 1919 werd uitgebreid, is geen gemeentemonument. Ook de vroegere pastorie, gebouwd in 1917, heeft niet die beschermde status. In een erfgoedrapport voor het gemeentebestuur is aan beide panden wel “een hoge cultuurhistorische waarde” toegekend. Voor de pastorie zelfs een zeer hoge waarde en beide gebouwen worden als een bijzonder cultuurhistorisch ensemble gezien.

Zeker tot 1 juli zal ‘De Fontein’ in gebruik blijven voor onder meer koffieochtenden en buurtmaaltijden. In de kerk blijven tot 1 juli uitvaartdiensten mogelijk.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.