Oude ambtsketen in expositie Oudheidkamer

Afgelopen vrijdagmiddag 30 november 2018 werd de nieuwe wisselexpositie ‘Ridderkerken de Eerste Wereldoorlog, een dorp maakt kennis met de moderne tijd‘ geopend in de Oudheidkamer. 

Burgemeester Annie Attema opende deze nieuwe wisselexpositie. Daarbij bracht zij de oude ambtsketen, die haar voorgangers in de jaren rondom de Eerste Wereldoorlog hebben gedragen, mee en overhandigde ze deze aan Marten Douma, de voorzitter van de Stichting Oud Ridderkerk om hem een mooi plekje te geven in deze bijzondere expositie.

Op 11 november 2018 is het honderd jaar geleden dat de wapenstilstand werd gesloten. De Eerste Wereldoorlog, die aan ongeveer twintig miljoen mensen het leven had gekost, kwam ten einde. Nederland bleef gedurende de periode 1914-1918 neutraal, maar de gevolgen van de oorlog waren goed merkbaar. Ook in Ridderkerk.

Tot en met 19 januari 2019 organiseert de Stichting Oud Ridderkerk in de Oudheidkamer de expositie ‘Ridderkerk en de Eerste Wereldoorlog, een dorp maakt kennis met de moderne tijd’.

Aan de hand van uniek beeldmateriaal wordt een beeld geschetst van de moderniseringen die Ridderkerk in de jaren voor de oorlog onderging. Daarbij mag vanzelfsprekend aandacht voor het oude gemeentehuis niet ontbreken! Oude foto’s, een maquette en documenten geven in deze expositie een indruk van dit gebouw.

De Ridderkerkse bevolking en de industriële bedrijvigheid groeien. Het leven gaat dankzij moderne vervoersmiddelen in de versnelling. En de levensstandaard in het dorp verbetert dankzij woningwetten, de komst van een waterleiding en aansluiting op het elektriciteit netwerk. Velen zien de toekomst dan nog rooskleurig tegemoet.

Maar dan breekt in 1914 een grote oorlog uit die Europe en de wereld tot 1918 in haar greep zou houden. Ook Ridderkerkse gemobiliseerde soldaten bewaken de landsgrenzen. In het dorp wordt opvang geregeld voor honderden Belgische vluchtelingen uit Antwerpen en omgeving. Ook Duitse en Belgische soldaten, die onze landsgrenzen overschreden, worden voor korte tijd in Ridderkerk geïnterneerd.

Een plaatselijke distributiedienst en een Steuncomité moeten de harde omstandigheden in oorlogstijd voor veel Ridderkerkers verzachten. 

De watersnoodramp van 1916 zorgt ervoor dat veel bewoners aan de Ringdijk hun huizen moeten ontvluchten. En de Spaanse Griep gaat in 1918 niet aan het dorp voorbij; de sterftecijfers verdubbelen. Naast foto’s over bovenstaande onderwerpen laat de expositie ook materiaal zien over de Ridderkerkse Afdeling van de Vrijwillige Landstorm. In de vitrines een overzicht van huishoudelijke-en gebruiksvoorwerpen die dateren uit deze periode.De expositie sluit af met een overzicht van de naoorlogse periode. Dankzij de grondwetswijziging mogen voor het eerst vrouwen naar de stembus. En het bijzonder (christelijk)onderwijs wordt voortaan gefinancierd door de overheid. De moderniseringsgolf wordt voortgezet. Sommigen durven Ridderkerk daarom in de jaren twintig voorzichtig al een stad te noemen.  De oorlogsjaren raken niet vergeten. In 1924 krijgen alle voormalig gemobiliseerde soldaten op kosten van het gemeentebestuur een herinneringsmedaille uitgereikt. Ook van de feestelijke uitreiking hiervan is in de Oudheidkamer veel materiaal te zien. In de expositie kunt u terugvinden of een van uw voorvaderen tot de gedecoreerden behoorde.

De Oudheidkamer is gevestigd aan de Kerksingel 26 in Ridderkerk. De openingstijden zijn van woensdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.