Lokaal

Over Mores, Zo doen we dat in Ridderkerk

Het Opbouwwerk Facet Ridderkerk start een nieuwe maandcampagne gericht op de normen die we aanhangen als Ridderkerkers. De norm, ongeschreven regel oftewel de Mores van Ridderkerk willen we in beeld brengen.

Dit in beeld brengen doet het opbouwwerk omdat we zien dat het schuurt. Het schuurt met name wanneer er nieuwe bewoners in oude buurtjes komen. Tegelijkertijd is er veel overlap in de normen die nieuwe en oude bewoners aanhangen, iedereen wil een goede buur zijn en of vriendelijk zijn en behandeld worden.  

Zaterdag was Rene Belder (foto) te gast in het radioprogramma ‘Prettig Weekend’ om te praten over de Mores van Ridderkerkers. 

Welkom in de buurt

Het opbouwwerk geeft welkomsttaarten weg in de eerste week van december. Het opbouwwerk wil de mores of ongeschreven regels van Ridderkerk vinden en ondersteunen. Een van de normen of regels is dat wij in Ridderkerk onze nieuwe buren welkom heten. Vaak leert men de nieuwe buren kennen via een informeel praatje op straat of tijdens de jaarlijkse buurtbarbecue. Soms is het ook formeler en doelbewust, dan worden de buren uitgenodigd op de koffie of verwelkomt de  bewonerscommissie de nieuwe buren. Een bak koffie en een gebakje wordt gezien als een goed smeermiddel in het eerste contact en wordt breed geaccepteerd en gewaardeerd.

Met deze reden vraagt het opbouwwerk aan u om uw nieuwe buren op te geven voor een welkomsttaartje. Een goed begin is het halve werk. Heeft u nieuwe buren of bent net in de buurt komen wonen? Meld u dan voor vrijdag 30 november aan bij het Opbouwwerk van Facet voor een heerlijke welkomsttaart.

De Mores van Ridderkerk

Wat is volgens u een ongeschreven regel in Ridderkerk? Het opbouwwerk wil de mores of ongeschreven regels van Ridderkerk vinden en ondersteunen. In de week van 19 tot en met 23 november zal het opbouwwerk in de verschillende wijken opnames maken waarin we op zoek gaan naar de regels die u als Ridderkerker belangrijk vindt. Het opbouwwerk zal zichtbaar aanwezig zijn en op ludieke wijze met inwoners de ongeschreven regels van Ridderkerk vastleggen. Via “man bijt hond- achtige” vragen kunnen inwoners in een filmhokje hun versie van een Ridderkerkse regel laten vastleggen. Wat is de regel als er nieuwe buren in de straat komen? Wat geldt als de norm als het aankomt op het voortuintje? Hoe behulpzaam behoort een buur in Ridderkerker eigenlijk te zijn? Alle verschillende vastgelegde regels vormen uiteindelijk een filmdocument van wat bekende Ridderkerkse regels of mores.

Maandag  19 november is het opbouwwerk in Rijsoord, Oostendam en Drievliet, dinsdag 20 november in Slikkerveer en Bolnes, donderdag 22 november in de wijk Oost en West. De opnames worden afgesloten op vrijdag 23 november in en rond het Centrum van Ridderkerk. Heeft u nu voorbeeld van een typische Ridderkerkse regel die volgens u niet mag ontbreken kunt u ook contact opnemen met het opbouwwerk van Facet Ridderkerk.

Campagne

“Over Mores, de ongeschreven regels,.. zo doen we dat in Ridderkerk.”

Over normbesef en waardenoverdracht. Het opbouwwerk merkt dat er veel goed gaat in de wijken. Wel botst het wel eens als er nieuwe bewoners in een oud buurtje komen wonen waar al jaren dezelfde waarden gelden en de gehanteerde normen anders zijn dan die van de nieuwe bewoner. De een vindt een tuintje pas netjes als de geraniums er mooi bij staan, de ander vindt een voortuin vooral een handige plek om containers te stallen.
Met deze campagne willen het opbouwwerk de waarde ‘gastvrijheid’, ‘verdraagzaamheid’ en ‘respect voor de ander’ in de spotlight zetten. 

Mores (gebruik) Een mos (Latijn; het meervoud mores is algemener) is een ongeschreven regel of gebruik dat binnen een bepaalde context geldt. Het woordenboek Van Dale definieert het in een van zijn edities ook wel als “zeden, gebruiken, conventies”. 

De titel ‘Zo doen we dat in Ridderkerk’ geeft ook een norm aan. Onze norm is dat we als oude of nieuwe Ridderkerker verwelkomend en verdraagzaam zijn waarbij we verdraagzaam ten opzichte van elkaars keuze zijn en rekening met elkaar houden.

Hiertoe wilt het opbouwwerk in een korte, ludieke campagne het besef rond deze ‘mores’ vergroten, het gesprek op gang brengen en vroegtijdig het gesprek laten starten over wat we bieden maar ook verwachten van de ander.

De campagne valt uiteen in doelgroepen die allemaal op hun eigen wijze benaderd worden. Met de, ludieke en soms indringende, acties worden slechts delen van de doelgroep bereikt. Daarom maken we tijdens de acties opnames welke op een later tijdstip als een film gepresenteerd zal worden via mediakanalen en een vaste displaylocatie in het gemeentehuis en later in de bibliotheek.

Opbouwwerk Facet Ridderkerk, Rene Belder, 06-11911949, Rene.Belder@facetridderkerk.nl

Foto: Michel van der Graaf