Lokaal

Overdracht exploitatie Sport en Welzijn Ridderkerk in volle gang

Sport en Welzijn Ridderkerk (SenW Ridderkerk) stopt aan het einde van het jaar met de exploitatie van de Ridderkerkse sportaccommodaties en zwembad De Fakkel. Het zwembad zal per 1 januari 2020 door een andere partij overgenomen worden. De gemeente Ridderkerk en SenW zijn al geruime tijd druk bezig met het organiseren van een goede overdracht.

Om de bedrijfsvoering zo geruisloos mogelijk voor klanten over te dragen, blijven alle zwempassen van De Fakkel geldig. De voorwaarden van de zwempas en tegoeden blijven ongewijzigd.

In tegenstelling tot eerdere oproepen op de facebookpagina van SenW de Fakkel hoeven er geen zwempassen ingeleverd te worden. Vrijkaarten, reductiekaarten en spetterkaarten kunnen naar de huidige voorwaarden gebruikt blijven worden.

Voor de exploitatie van het zwembad en de sportaccommodaties wil de gemeente een nieuwe besloten vennootschap vormen onder de naam ‘Sport Service Ridderkerk’.

Deze nieuwe organisatie neemt niet  de Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk over. Wel zullen de medewerkers, met uitzondering van de directie, in dienst treden van Sport Service Ridderkerk. De huidige arbeidsvoorwaarden blijven van kracht. De gemeenteraad van Ridderkerk praat donderdag 21 november 2019 over de oprichting van deze nieuwe vennootschap.

Uw klantgegevens zoals die bekend zijn bij SenW-systeem worden 1-op-1 doorgegeven aan de nieuwe organisatie. Wenst u dit NIET, meld dit via privacy@senwgroep.nl met het verzoek om uw account te verwijderen of aan te passen.