Lokaal

Overdracht groen geluidsscherm langs Rotterdamseweg

Langs de Rotterdamseweg in Ridderkerk zijn over een lengte van 1,4 kilometer nieuwe, hogere geluidsschermen geplaatst. Dat was nodig omdat de geluidswal was verzakt en de oude houten schermen die daar bovenop stonden aan vervanging toe waren. Een groenblijvende haag en klimplanten camoufleren de constructie.

Het scherm, geplaatst door Greenwall bv, zorgt voor minder geluidsoverlast in de woonwijken Drievliet en Het Zand. Daarmee is het de gemeente Ridderkerk gelukt om binnen één jaar de vraag uit te zetten en het geluidsscherm te realiseren.

Op 29 juni 2020 werd de Greenwall aan de gemeente Ridderkerk overgedragen bij het begin van het scherm aan het Havenkanaal. TV-hovenier en duurzaamheidspromotor Lodewijk Hoekstra verrichtte deze handeling. Wethouder Peter Meij (beheer Openbare Ruimte) nam namens de gemeente de Greenwall symbolisch over. Lodewijk Hoekstra ging ook in gesprek met wethouder Meij over duurzaam beheer van de openbare ruimte.De geluidswal is dus vandaag officieel overgedragen aan de Gemeente Ridderkerk. Dit gebeurde bij monde van TV-tuinman Lodewijk Hoekstra. Behalve tuinman is hij duurzaamheidspromotor. Desgevraagd naar zijn aanwezigheid geeft hij aan niet voor viooltjes langs te komen, maar juist in verband met de duurzaamheid van het product, in dit geval dus het geluidsscherm. Een aantoonbaar duurzaam product welk een groen label aangehangen heeft gekregen.Het is belangrijk op de juiste manier met groen om te gaan, en het label is een extra hierin.

Lodewijk geeft ook aan dat dit ook in het klein kan: ook in je eigen achtertuin kun je heel verantwoordelijk bezig zijn. Hij is bekend met de operatie “Steenbreek” van de Gemeente Ridderkerk, en onderschrijft deze actie ook. Hij denkt ook dat dit geluidsscherm ook mensen blij maakt. Geen betonnen muur maar een aarden wal, ecologisch met eenvulling van hennepvezels, met klimop ertegen. Allemaal uit eigen land en geen graffiti.

Wethouder Peter Meij vertelt voor onze microfoon ook erg gelukkig te zijn met deze groene wand. “Er was angst dat vervanging van hetoude scherm er voor zou zorgen dat alle groen zou moeten verdwijnen. De oude wal was verzakt en het zag er slecht uit.Nu staat er weer een prima geluidsscherm welke ook nog eens groen is. Goed voor de biodiversiteit en goed voor het geluid. Het vernieuwde inzicht wat er een paar jaar geleden nog niet was, groen moet leven en heeft nut, gaat straks veel opleveren. Ridderkerk moet straks de groenste gemeente van IJsselmonde worden”, aldus de wethouder.

Een volledig verslag hoor je zaterdagochtend 4 juli 2020 in het radioprogramma Prettig Weekend.

Achtergrondinformatie

Het project Geluidsscherm Rotterdamseweg Ridderkerk is gerealiseerd in twee fasen, met de kruising met de Vlietlaan als middelpunt. Het eerste deel (982 meter) is gerealiseerd met cassettes van 50 tot 150 cm hoog, die tussen stalen profielen zijn geplaatst. De tweede fase kon in een kort tijdsbestek worden uitgevoerd door gebruik te maken van prefab trapeziumvormige elementen die als kant-en-klare delen op het aanwezige talud werden gezet.

De begroeiing is naderhand ingeplant en tegen de Greenwall op geleid. Dat resulteert in korte tijd in een groenblijvende haag, die de geluidwerende constructie camoufleert. Op verschillende plaatsen is een bloeiende klimplant aan de (wintergroene) beplanting toegevoegd.

Over Greenwall

Greenwall geluidsschermen zijn een Nederlands product, en honderd procent duurzaam. Het geluidsscherm slaat CO2 op, produceert zuurstof, filtert de lucht en draagt bij aan de biodiversiteit. Het scherm verwierf het A-label van de Stichting NL Greenlabel, de organisatie die het gebruik van duurzame producten in de openbare ruimte stimuleert.

https://www.facebook.com/RTVRidderkerk/videos/321312399036599/

Foto’s: Wessel Dekker