Lokaal

Overgang naar winterpeil

Vanaf deze week wordt het waterpeil in de sloten naar winterpeil gebracht. Het winterpeil is lager dan het zomerpeil. Het verlagen van het water naar winterpeil neemt ongeveer twee weken in beslag.

Rond oktober verlaagt het Waterschap HollandseDelta jaarlijks de waterpeilen in de sloten naar winterpeil. Voor de ingangsdatum houden zij rekening met het weer. Dit jaar start waterschap Hollandse Delta eind oktober met het verlagen van de peilen vanwege de aanhoudende droogte, regentekort en de langere vraag naar water voor beregenen. De overgangsperiode is vergelijkbaar met 2016. In 2017 gingen zij juist al in september over naar winterpeil vanwege de vele regen die viel.

Werkwijze

Het verlagen van het water naar winterpeil neemt ongeveer twee weken in beslag. De verlaging gebeurt geleidelijk, onder meer om schade aan de oevers te voorkomen. De hoogte van het zomer- en winterpeil in elk peilgebied is in een peilbesluit vastgelegd. Het verschil tussen zomer- en winterpeil komt voornamelijk voor in landelijk gebied in de Hoeksche Waard, IIsselmonde en op Goeree-Overflakkee. In stedelijke gebieden geldt over het algemeen gedurende het hele jaar een vast waterpeil

Beregenen

Het inlaten van zoet water vergt nog steeds extra inspanning vanwege de lage rivierafvoer en de verzilting die daardoor landinwaarts optreedt. Toch blijft het mogelijk om te beregenen. Nog steeds geldt dat u dit vooraf moet melden via het waterschapsloket (tel. 0900-2005005), zodat de peilbeheerders daar rekening mee kunnen houden.