Parkeerverbod Oostmolendijk in Ridderkerk

Bezoekers van de Crezéepolder in Ridderkerk parkeren veelal hun auto in bermen en bochten van de Oostmolendijk. Dit levert gevaarlijke verkeerssituaties op en er ontstaat schade aan bermen. In overleg met gemeente Ridderkerk en politie is het voornemen om een parkeerverbod in te stellen.

Dit ligt digitaal ter inzage op www.officielebekendmakingen.nl Hiermee is de bezwaarprocedure gestart. Bewoners en andere belanghebbenden zijn hierover vooraf geïnformeerd.

Het parkeerverbod gaat gelden op het gedeelte Oostmolendijk tussen de Rotterdamseweg en de Oudelande. Dit parkeerverbod geldt niet voor de parallelweg Oostmolendijk. Het parkeerverbod wordt met diverse borden aangegeven. Om te parkeren wordt er verwezen naar het parkeerterrein bij Hofstede de Paradijshoeve. 

De bezwaarprocedure

Op maandag 18 juli is dit verkeersbesluit extern openbaar gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl. De bezwaarperiode van 6 weken gaan in. Als u het niet eens bent met dit verkeersbesluit kunt u daar bezwaar tegen maken. Maandag 29 augustus is de bezwaartermijn verlopen. Bij geen bezwaar worden de verkeersborden spoedig geplaatst.

Foto: Wessel Dekker