Lokaal

Partij 18PLUS wil dat ambtenaren voor Ridderkerk gaan werken

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2021 zal Partij 18PLUS een motie indienen die het college van Ridderkerk verzoekt om scenario’s uit te laten werken waarin Ridderkerk weer de beschikking krijgt over eigen ambtenaren die voor één gemeente in plaats van drie gemeenten werken.

Sinds 1 januari 2014 is de ambtelijke organisatie van de gemeente Ridderkerk gefuseerd met de ambtelijke organisaties van Albrandswaard en Barendrecht in de Gemeenschappelijke Regeling BAR Organisatie. Doel ten tijde van deze fusie was om te komen tot een robuustere organisatie met
voldoende slagkracht om zelfstandig te blijven als gemeenten.

“Rond die tijd bestond de angst dat het kabinet-Rutte II door zou zetten met herindelen van gemeenten tot gemeenten met minimaal 100.000 inwoners. Gelukkig is dat beleid door de grote weerstand bij gemeenten snel losgelaten” stelt Fleur Stip, raadslid namens Partij 18PLUS.

Sinds haar oprichting in 2013 heeft Partij 18PLUS het standpunt dat Ridderkerk een zelfstandige gemeente moet blijven als voornaamste speerpunt uitgedragen. Ook zou de gemeente Ridderkerk met ruim 46.000 inwoners volgens Partij 18PLUS prima kunnen volstaan met een ambtelijke organisatie die alleen voor Ridderkerk werkt.

“Aan de inzet van de ongeveer 1.000 ambtenaren die werkzaam zijn bij de BAR-Organisatie twijfelt Partij 18PLUS niet. Iedere dag doen zij hun uiterste best om de inwoners en ondernemers van de drie gemeenten te bedienen. Het probleem zit hem in het organisatiemodel. Namelijk dat dezelfde
ambtenaar voor drie gemeenten die op bijna alle vlakken totaal verschillend zijn, beleid moet schrijven of uit moet voeren” vervolgt Fleur Stip. “We krijgen van de ambtenaren die wij spreken regelmatig te horen dat ze het liefst voor één van de drie gemeenten zouden willen werken om zo
effectiever te kunnen zijn”.

Partij 18PLUS wil dat er een scenario wordt uitgewerkt waarin beleidsinhoudelijke taken worden uitgevoerd door ambtenaren die nog maar voor één gemeente werk verrichten en waarin ondersteunende diensten zoals ICT en personeelszaken wel voor de drie gemeenten uitgevoerd worden.

Het voorstel met dit scenario zal kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 tot besluitvorming gebracht moeten worden.

In Barendrecht dient Echt voor Barendrecht (EVB) op 6 juli een soortgelijke motie in. Zodat zowel in Ridderkerk als Barendrecht op dezelfde avond een besluit hierover wordt genomen.