Lokaal

Partij 18PLUS wil stoppen met voorrang van statushouders op woningmarkt

In de regionale huisvestingsverordening is nu nog opgenomen dat een statushouder gelijk wordt gesteld met de houder van een urgentieverklaring. Aangezien dit sinds 1 juli 2017 geen verplichting meer is vanuit het Rijk wil Partij 18PLUS dat dit uit de huisvestingsverordening wordt gehaald.

“In Ridderkerk bedraagt de gemiddelde wachttijd 60 maanden voor een lokale woningzoekende op de sociale huurwoningmarkt. Door statushouders voorrang te verlenen ontstaat er een oneerlijk speelveld.” aldus de grootste partij van Ridderkerk.

Voor 2019 heeft Ridderkerk de taakstelling om 32 statushouders te huisvesten. “Dit kan wat ons betreft ook in alternatieve vormen van huisvesting zoals het tijdelijk transformeren van leegstaande kantoorpanden naar woningen. Indien statushouders toch in een sociale huurwoning willen wonen dan zullen zij zich, net als andere inwoners van Ridderkerk, moeten inschrijven en wachten.” Zo laat de partij weten.

Aanstaande donderdag zal Partij 18PLUS een motie indienen tijdens de gemeenteraadsvergadering welke het college van Burgemeester en wethouders verzoekt om te stoppen met het verlenen van voorrang aan statushouders en te kijken naar alternatieve vormen van huisvesting.