Partijen willen waterspeelplezier op het Koningsplein Ridderkerk

PvdA Ridderkerk, CDA Ridderkerk, Leefbaar Ridderkerk en de ChristenUnie dienen op donderdagavond 2 juli 2020 een voorstel in om een waterornament in de vorm van bedriegertjes te kunnen realiseren op het Koningsplein.

In het Ontwikkelingsperspectief Centrum dat die avond wordt behandeld wordt gesproken over een speelelement met water op het Sint Jorisplein. De horeca-ondernemers op het Koningsplein zijn van mening dat een waterspel hun plein een steun in de rug zal zijn en het plein zal verlevendigen en aantrekkelijker maken. De vereniging van ondernemers in het centrum (BIZ centrum) heeft zich eerder uitgesproken voor bedriegertjes op het Koningsplein in plaats van op het kleinere en drukker belopen Sint Jorisplein. In 2018 is al onderzocht op welke manier de bedriegertjes geplaatst kunnen worden in combinatie met het kunstwerk Desire Lines.

Het burgerinitiatief Waterspel Koningsplein zet zich sinds 2017 in voor deze vorm van vermaak dat naar verwachting met de komst van de bibliotheek in het gemeentehuis op nog meer animo kan rekenen. Evenementen kunnen gewoon doorgang vinden omdat op die uren het waterornament kan worden uitgezet. De partijen hopen dat het waterornament op zo kort mogelijke termijn wordt gerealiseerd met medewerking van het burgerinitiatief Waterspel Koningsplein.