Lokaal

Partners Koningsplein gaan meer samenwerken

De zes organisaties die gehuisvest zijn in het gemeentehuis aan het Koningsplein gaan nog nauwer met elkaar samenwerken. Ze ondertekenden hiervoor een overeenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door Freek van der Valk (Burgerzaken), Ineke van de Merwe (Gilde), René Nekkers (Muziekschool), Djannah Ollong (Vluchtelingenwerk), wethouder Marten Japenga en Ankie Kesseler (Bibliotheek).

Het gezamenlijke streven is om van het gebouw aan het Koningsplein een laagdrempelige plek te maken, middenin de samenleving van Ridderkerk. Iedereen moet zich er welkom en thuis voelen. Op deze plek kun je niet alleen een (hulp)vraag stellen, maar je wordt ook geïnspireerd en gestimuleerd om je verder te ontwikkelen. Wethouder Marten Japenga kijkt uit naar de opbrengst van de samenwerking. “Door corona lag alles een beetje stil. Maar nu er steeds meer kan, kunnen we ook de samenwerking tussen de zes organisaties gaan vormgeven. We willen elkaar versterken en ook gezamenlijk activiteiten ontwikkelen. En we willen onze inwoners hier nadrukkelijk bij betrekken. Het is nu een mooi moment om handtekeningen te zetten, maar ik zeg er meteen bij: in de praktijk moet het gebeuren.’’

Herkenbaarheid

De komende tijd wordt gewerkt aan een grotere herkenbaarheid van de zes organisaties onder hetzelfde dak. Daarbij wordt ook de bewegwijzering voor bezoekers van het gemeentehuis aangepakt. De samenwerking, waarvoor nu de handtekeningen zijn gezet, sluit aan bij het collegeprogramma van Ridderkerk “Veel kleuren, een palet 2018-2022”. Dat stimuleert maatschappelijke en culturele partners om samen op te trekken in hun dienstverlening aan de inwoners van Ridderkerk.

Foto: Gemeente Ridderkerk