Lokaal

Petitie Waterornament Koningsplein Ridderkerk al boven 800 ondertekeningen

De petitie van de actiegroep voor een Waterornament op het Koningsplein heeft inmiddels al ruim 800 ondertekeningen en hoopt er nog veel meer bij te krijgen voor half juli 2019.

,,Nog geen twee jaar geleden twitterde een Ridderkerker dat het hem zo leuk leek als er een waterornament op het Koningsplein zou worden geplaatst. Die tweet werd diezelfde dag opgepakt door diverse andere Ridderkerkers en al snel werd besloten om een groepsapp aan te maken. Een enkele week later troffen ze elkaar Bij Nikki aan tafel. De eerste Ridderkerkse tweetup was een feit. De initiatiefnemers maakten kennis met elkaar en bleken allemaal even enthousiast te zijn. Er werd besproken hoe ze een en ander zouden kunnen aanpakken en er werd gekozen voor het indienen van een burgerinitiatief”, vertelt Corine Stolk.

Een burgerinitiatief is een middel dat is bedoeld om de burger meer inspraakmogelijkheden te geven. Daar werd in december mee aan de slag gegaan en al snel waren de benodigde handtekeningen verzameld die tezamen met een beschrijving van het initiatief begin januari 2018 werden ingediend.

,,Op 2 februari 2018, de zogenaamde participatiedag van het gouden lijntje, bleek dat het burgerinitiatief langs de digitale snelweg was zoekgeraakt. Het werd diezelfde dag nog een keer ingediend. Even daarna kregen de indieners te horen dat het onderwerp zich niet leende voor een burgerinitiatief. Het onderwerp was kort daarvoor in een raadsvergadering besproken, de vergadering waarin de wethouder aangaf zelf met een kunstwerk bezig te zijn en dan mag het onderwerp de komende twee jaar niet meer op de agenda van de raad worden geplaatst. Toch vond de politiek dat er wel wat meegedaan moest worden, het zou te makkelijk zijn geweest om een eerste burgerinitiatief zo van tafel te vegen. Uiteindelijk werden de indieners twee dagen voor de verkiezingen bij de verantwoordelijk wethouder uitgenodigd en op dat moment bleek dat de ontwerpers van het gouden lijntje in hun ontwerp al rekening hadden gehouden met de plaatsing van een waterornament. Er waren namelijk twee ontwerpen, één met en één zonder waterornament”, vervolgt
Corine Stolk.

Daarna volgden verkiezingen met een periode van formatie en vervolgens stond in oktober 2018 het kunstwerk weer op de agenda.

,,De wethouder had nog een kleine € 40.000,- nodig voor het kunstwerk, naast de € 50.000,- die al was begroot. Er volgde een uitgebreide discussie, waarbij ook het waterornament aan de orde kwam en de wethouder zou een onderzoek laten instellen naar de mogelijkheden of onmogelijkheden van de plaatsing van een waterornament, de veiligheid en dan nog los van de vraag of het in het ontwerp van het kunstwerk zou vallen. Heel bijzonder immers er was al een ontwerp met en zonder beschikbaar. Dit alles zou zo’n half jaar in beslag nemen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de uitkomst van het onderzoek pas tegen de zomer wordt verwacht – apart want men heeft al wel voorbereidende werkzaamheden verricht met betrekking tot de plaatsing van het kunstwerk – en dus veel langer duurt dan een half jaar. De groep-burgerinitiatief heeft daarom besloten een petitie op te starten. Van de ondernemers is Nicolette Meerman van Bij Nikki aan tafel bereid gevonden dit te doen. Omdat zij bestuurslid is van de BIZ Centrum wilde zij dit pas doen na overleg met de rest van het BIZ-bestuur en dat staat volledig achter deze actie. Een en ander blijkt ook wel uit het feit dat het Winkelhart Ridderkerk deze petitie heeft gepromoot. Zowel inwoners als ondernemers willen dat er meer beleving komt in het centrum en zien dit als een eerste middel dat zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van de leegstand”, besluit Corine Stolk.

De actiegroep wil graag een waterornament met bedriegertjes geplaatst zien worden op het Koningsplein in Ridderkerk. Een aantrekkelijk plein voor families, jong en oud. Dat willen wij. Wilt u dat ook? Meer informatie over de petitie: Lees hier de petitie