Pier de Jong Ridder Oranje-Nassau

Pier de Jong ontving zaterdag 28 mei 2022 een koninklijke onderscheiding. Voor zijn jarenlange inzet voor de Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten werd de Ridderkerker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Anny Attema reikte de onderscheiding uit in het Limburgse Stein, waar de vereniging vergaderde. 

Pier de Jong was ruim twintig jaar secretaris van het bestuur van de Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten. De vereniging verleent op veel verschillende manieren steun aan hart- en vaatpatiënten en hun partner. Voor de vergaderingen van het bestuur reisde de heer De Jong altijd plaats naar Limburg. Ook was Pier de Jong secretaris van de afdeling Zuid-Holland-Zuid en is hij een periode interim-voorzitter geweest. Bovendien heeft hij de Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten jarenlang vertegenwoordigd bij het overleg van de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (C.R.A.Z.). Hiervoor reisde hij vanuit Ridderkerk maandelijks af naar Groningen of Utrecht. 

Ridder

Tijdens de algemene ledenvergadering op zaterdag 28 mei in Stein nam hij afscheid als secretaris. Dat was ook het moment dat hij de koninklijke onderscheiding ontving. Pier de Jong werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Burgemeester Anny Attema bedankte Pier de Jong voor zijn inzet als vrijwilliger. “U hebt ontzettend veel tijd gestopt in de belangenvereniging. U deed dat voor degene die ziek zijn, moeilijkheden en zorgen kennen en de steun van een vereniging hard kunnen gebruiken. Daarin bent u voorbeeld voor ons allen. U bent van onschatbare waarde geweest voor zowel de regionale afdeling als de landelijke vereniging.”

Foto: José Dael