Plan voor betere toegankelijkheid bushaltes

De gemeente wil een aantal bushaltes beter toegankelijk maken voor mensen met een (visuele) beperking. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Het plan sluit aan bij het VN Verdrag Handicap uit 2016. In dit verdrag worden overheden opgeroepen om openbare voorzieningen algemeen toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Uit een onderzoek blijkt dat niet alle bushaltes in Ridderkerk aan de eisen voldoen.

In het verleden zijn alleen bushaltes met de hoogste aantallen in- en uitstappers toegankelijk gemaakt. Met het nieuwe plan wil de gemeente ervoor zorgen dat meer bushaltes aan de toegankelijkheidseisen voldoen. Daar horen dan ook de toekomstige HOV-haltes bij (aan de Vlietlaan, Vondellaan en Burgemeester de Zeeuwstraat).

Zo volledig mogelijk

Wethouder Peter Meij is blij met de stap die gezet kan worden. “Als we het gebruik van duurzame mobiliteit, zoals openbaar vervoer, willen aanmoedigen, dan hoort daar makkelijk kunnen in- en uitstappen bij. Met dit voorstel voldoen we ruimschoots aan deNederlandse doelstelling op dit gebied. Maar wat mij betreft is het geen eindhalte. Wel een belangrijke volgende stap om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap zo volledig mogelijk kunnen meedoen aan alle facetten van het leven.’’

De aanpassingen bestaan onder meer uit het op de juiste instaphoogte brengen van de halte en het aanbrengen van geleidelijnen voor slechtzienden en blinden. Sommige bushaltes waar alleen een buurtbus stopt worden niet verhoogd, omdat de instaphoogte van een buurtbus lager is dan die van een standaard formaat bus.