Lokaal

Plan voor zwerfafval ruimen nog niet van de grond 

Het was een zo’n mooi initiatief van Johanna Swart. Mensen uitnodigen op de koffie en ze dan enthousiast maken voor het opruimen van zwerfafval. Iets dat ze zelf al jarenlang doet. Helaas, er meldden  op zaterdag 10 juni 2023 zich geen geïnteresseerden bij het pand van de Stichting Wijkactiviteiten in Slikkerveer. Wel enkele mensen die er op eigen initiatief al regelmatig op uittrekken met prikker en afvalzak. En die nieuwsgierig waren naar hoe er in Bolnes met zwerfafval wordt omgegaan. Want daar loopt elke maand een flinke groep vrijwilligers door de wijk. 

Diana Scheers, binnen Ridderkerk actief als wijkregisseur, onder andere voor Slikkerveer, had geregeld dat Johanna Swart haar ervaringen kon delen in het wijkactiviteitencentrum. Toon Huizer van Buurtpreventie Bolnes was als spreker uitgenodigd. Kinderen die eventueel meekwamen naar de bijeenkomst kregen een zwerfafval-speurtocht aangeboden. Het gehoor van Johanna Swart en Toon Huizer bestond echter uit slechts drie volwassenen, die al actief waren op het gebied van afvalinzameling. Het waren mevrouw van Oostveen, die in een column van het kerkblad van de Christus is Koningkerk het onderwerp regelmatig aan de orde stelt. Hans Blok, natuurvriend en voorzitter van de ouderenbond PCOB Ridderkerk. En Martin Voogt uit Ridderkerk West. Hij zou graag zien dat ook in zijn wijk aandacht komt voor meer gestructureerd inzamelen. 

Structuur

In Bolnes is een stevige structuur op poten gezet. Buurtpreventie Bolnes verwelkomt maandelijks de vrijwilligers in het Bolwerk. Voorafgaande aan de milieuochtend krijgen de prikkers een berichtje in de mailbox ter herinnering. Er staat koffie klaar, prikmateriaal en hesjes worden uitgedeeld. Zakken kunnen in de wijk worden neergezet en worden opgehaald met de Bolmobiel. Op het terrein bij het Bolwerk staat een bak waarin al het afval wordt verzameld. Vervolgens komt de reiniging de bak op maandag legen. Spullen die te zwaar of te groot zijn voor de vrijwilligers om mee te nemen worden gemeld aan de basis. Ze worden dan met de Bolmobiel opgepikt. Of er wordt een foto van genomen en melding gemaakt bij de gemeente. Het klinkt zowel Johanna Swart als Martin Voogt als muziek in de oren. Zoiets zouden zij ook wel willen. Maar Johanna heeft dan wel hulp nodig van mensen die die kar willen gaan trekken, want zelf ziet ze daar, gezien haar gevorderde leeftijd, geen kans toe. Ook Voogt, die zich al goed heeft verdiept in de materie, ziet zoiets wel zitten. Al zou hij u nog niet weten van waaruit dit geregeld kan worden. Want waar vind je een plek in West voor de ontvangst van de vrijwilligers, de afvalbak, de opslag van de benodigdheden? Zaken die wellicht met wat hulp van de gemeente, de wijkcentra, buurtpreventie en mensen die zich hier voor willen inzetten kunnen worden opgelost.

Na de zomervakantie wordt opnieuw een bijeenkomst georganiseerd. Dit in de hoop dat er dan meer belangstellenden naar het wijkcentrum komen. Want ze zijn er wel, die vrijwilligers. Net voordat de bijeenkomst was afgelopen kwamen nog twee zelfstandig opererende inzamelaars een kijkje nemen. En voor een foto wilde een van hen, samen met Johanna Swart (foto boven, rechts), nog wel even laten zien hoe je dat doet, zwerfafval inzamelen. Wie Martin Voogt wil bijstaan in zijn streven om te komen tot een schonere wijk kan hem bereiken via het mailadres; m.voogt@chemgas.nl