Lokaal

Plastiek van Timmer dreigt uit beeld te raken

Het kunstwerk van schilder en beeldhouwer Kees Timmer bij het voormalig PTT-gebouw aan de Willemstraat in Slikkerveer dreigt zijn plek te verliezen.

De vroegere telefooncentrale wordt als beeldbepalend gebouw door het huidige college gezien als een nieuw gemeentemonument. Het bij de entree geplaatste plastiek van Timmer heeft vanaf 1961 dat beeld mede bepaald. Net als het PTT-gebouw is dit kunstwerk in de Cultuurhistorische waardenkaart woongebieden als “zeer waardevol” gewaardeerd. Het in opdracht van de PTT gemaakte werk heeft ook een duidelijke binding met het gebouw: “Het bestaat uit een hoge driehoekige staander, waar stalen buizen op gelast zijn die met korte intervallen zijn bevestigd aan de andere kant, zo een beweeglijk geheel van slingerende vormen opleverend. Het lijkt een verbeelding van telefoonverkeer.”

Naar binnentuin
Dit historische aspect is losgelaten bij het plan tot ombouw van de vroegere telefooncentrale tot appartementencomplex. In dit plan wordt het plastiek van roestvrijstaal verplaatst naar de binnentuin aan de achterzijde. In de ruimtelijke onderbouwing voor de ombouw voor het complex is voorgesorteerd op verplaatsing van het kunstwerk: “Wanneer het gebouw niet meer gebruikt wordt als KPN-gebouw kan dit object ook een functie hebben als herinnering aan de vooruitgang en moderniteit van de jaren zestig toen telefonie breder werd toegepast in de maatschappij. Als herinnering aan een tijdperk kan het ook functioneren op een andere locatie met architectuur uit die tijd, mits goed gesitueerd.”

Het overwoekerde kunstwerk werd eerder dit jaar weer in ere hersteld door het verwijderen van de begroeiing. Daarmee is het weer voor iedereen zichtbaar gemaakt, maar dat lijkt van korte duur. Met de verplaatsing naar de achterzijde zal het plastiek niet meer vanaf de openbare weg te zien zijn. Er is nu nog een open blik op de binnenruimte vanaf de Kievitsweg, maar hier komt een geluidscherm/erfafscheiding die met een hoogte van 1,8 meter het werk van Timmer aan het oog zal onttrekken. 

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.