Lokaal

Portefeuilleverdeling college Ridderkerk

Laurens Franzen is in de raadsvergadering van 23 mei 2019 benoemd tot wethouder in het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk. Hij neemt de zetel in van Cora van Vliet, die onlangs ontslag nam als wethouder.

Vrijdag 24 mei is de portefeuilleverdeling van het college in nieuwe samenstelling vastgesteld. Deze  is als volgt.

Burgemeester Anny Attema:
• Openbare orde en veiligheid
• Politie en brandweer
• Algemeen bestuurlijke zaken
• Bestuurlijke coördinatie
• Bestuurlijke samenwerking
• Toezicht en handhaving

Wethouder Henk van Os (Partij 18PLUS) (1e loco burgemeester):
• Economie 
• Bedrijfsvoering
• Sport
• Dierenwelzijn
• Maatschappelijk Vastgoed

Wethouder Peter Meij (CDA) (2e loco burgemeester):
• Verkeer en Vervoer
• Beheer openbare ruimte
• Cultureel erfgoed

Wethouder Marten Japenga (ChristenUnie) (3e loco burgemeester):
• Welzijn 
• Milieu & duurzaamheid + Circulaire economie
• Cultuur 
• Burger- & overheidsparticipatie
• Leefbaarheid in de wijken

Wethouder Marco Oosterwijk (SGP) (4e loco burgemeester):
• Financiën 
• Grondbeleid
• Ruimtelijke ontwikkeling
• Wonen
• Regionale economie

Wethouder Laurens Franzen (Echt Voor Ridderkerk) (5e loco burgemeester):
• Wmo
• Wijkteams
• Participatiewet (werk en inkomen)
• Jeugdzorg 
• Volksgezondheid
• Onderwijs