Lokaal

Preventief fouilleren: wapenbezit kop indrukken

De gemeente Ridderkerk heeft in samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie twee veiligheidsrisicogebieden in Ridderkerk aangewezen. In deze gebieden mag de politie per 1 december 2023 preventief fouilleren. 

Het eerste gebied omvat de middelbare scholen (Farel college, de twee locaties van het Gemini college en het Máximacollege), het tweede gebied valt in en rondom het Centrum. In deze twee gebieden mag de politie vanaf 1 december zes maanden lang iedereen controleren op het bij zich dragen van messen en/of wapens. Op die manier hoopt de lokale driehoek het toenemende wapenbezit de kop in te drukken.

Gebied 1
Gebied 2

Het aantal minderjarigen dat in Nederland wordt aangehouden wegens verboden wapenbezit is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat geldt ook voor wapengerelateerde incidenten. Ridderkerk is daarop geen uitzondering. De politie in Ridderkerk zette daarom de afgelopen jaren verschillende acties op touw om die stijgende lijn te stoppen, zoals de anonieme wapen-inleveracties.

Het aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden, door de burgemeester, is een volgende actie om wapenbezit tegen te gaan. Burgemeester Oosterwijk: “Preventief fouilleren is een zwaar middel, maar we vinden het wel nodig. Het wapenbezit en -gebruik onder jongeren neemt helaas ook in Ridderkerk toe. We doen er daarom alles aan om dat de kop in te drukken. Het dragen van wapens mag simpelweg niet normaal worden gevonden.”