Lokaal

Preventieve jeugdhulp in speciaal onderwijs voorkomt uitval

Op 1 januari 2023 is in Ridderkerk een tweejarig project gestart om jeugdhulp aan te bieden in het speciaal onderwijs. De jeugdhulpmedewerker wordt preventief ingezet, om uitval van leerlingen te voorkomen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij inwoners organiseren, in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij werk, inkomen en schulden. Dat staat in de Jeugdwet. Het gaat om allerlei vormen van jeugdhulp, zoals hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische problemen en gedragsproblemen van kinderen en jongeren.

Wethouders Edward Piena (jeugdzorg) en Fleur Stip (onderwijs) lieten zich vorige week informeren over de preventieve inzet van jeugdhulp bij Speciaal Kindcentrum De Burcht aan de Mozartstraat (ruim 130 leerlingen). “We verwachten daar mooie resultaten van’’, zeggen de wethouders. “Op deze manier kan jeugdhulp iets extra’s opleveren voor de leerlingen, waardoor ze binnen de vertrouwde setting onderwijs kunnen blijven volgen.”

Ook bij directeur Lisette Korporaal en teamleider Petra Fokker (voorzitter van het zorgteam) van De Burcht zijn de verwachtingen hooggespannen. “Preventieve jeugdhulp is voor ons iets nieuws dat ingepast moet worden in de bestaande zorgstructuur. We zijn in gesprek met de zorgaanbieder om te kijken hoe we jeugdhulp het beste in onze school kunnen organiseren. Het is goed dat dit project een paar jaar duurt, zodat we tijd hebben om de goede keuzes te maken en zo nodig bij te sturen. We kijken ernaar uit, want het kan onze leraren meer ruimte geven voor hun eigenlijke taak, het geven van onderwijs. Zo kunnen we voor onze kinderen nog meer van betekenis zijn.”

Foto: gemeente Ridderkerk