Prezo-certificaat voor Riederborgh

Woonzorgcentrum Riederborgh heeft het Prezo-certificaat ontvangen. De onderscheiding kregen ze van Stichting Perspekt, een kwaliteitsinstituut in de zorg. Burgemeester Anny Attema kwam het certificaat donderdag 7 april 2022 uitreiken.

Op de foto boven, v.l.n.r. Vrijwilligster mevrouw Commijs, Kees Aleman (Raad van Toezicht) en Dirk Job van der Bijl (Cliëntenraad) met het Prezo-certificaat, bestuurder Jack Thiadens, burgemeester Anny Attema en beleidsmedewerkster Marlies Dijkers.

Al sinds 2008 heeft Riederborgh regelmatig een Prezo-keurmerk of -certificaat ontvangen. Het vorige week uitgereikte certificaat heeft betrekking op de thuiszorg, de dagbesteding en het verpleeghuis.

Riederborgh heeft laten zien dat de instelling veel doet om bewoners en cliënten zich thuis te laten voelen. Ze voelen zich gehoord en ervaren dat zij er nog toe doen. Stichting Perspekt heeft het verpleeghuis onderzocht op persoonsgerichte zorg, communicatie en informatie en cliëntveiligheid. Daarnaast laat Riederborgh zien dat het een lerende organisatie wil zijn. Alleen dan ben je in staat je dienstverlening naar een hoger niveau te brengen. Naast complimenten benoemde Stichting Perspekt voor het verpleeghuis ook verbeterpunten. Het welzijn van de bewoners verdient een prominentere plaats en het methodisch werken vraagt aandacht.

Burgemeester Anny Attema was even blij met het certificaat als Riederborgh zelf: “Dit is een belangrijke instelling in Ridderkerk. Velen hebben ermee te maken: bewoners, hun families, personeel en vrijwilligers. Hier wordt met hart en ziel gewerkt voor de bewoners.’’

Foto: Gemeente Ridderkerk