Prima rapport voor Ridderkerk, beter dan landelijk gemiddelde

De ‘rapportcijfers’ die de inwoners van Ridderkerk vorig jaar aan het gemeentebestuur hebben gegeven zijn bekend. De cijfers over 2018 zijn over het algemeen beter dan het landelijk gemiddelde in gemeenten van vergelijkbare grootte.

Jaarlijks onderzoek

Het is de uitkomst van het jaarlijkse onderzoek ‘Waar staat je gemeente’, een benchmarkonderzoek naar de waardering van de inwoners voor hun gemeente. Mooie cijfers krijgt Ridderkerk ook voor de dienstverlening aan de balies in het gemeentehuis. De beoordeling is dit jaar iets lager dan in 2017 (8,2), maar nog altijd ruim voldoende, gemiddeld een 7,9.

Mooie cijfers

Ridderkerk doet al twaalf jaar mee aan het onderzoek. ,,Ik wil onze organisatie complimenteren met de mooie cijfers over onze dienstverlening. Verbeteringen zijn altijd mogelijk, daar blijven we aan werken, maar deze resultaten zijn toch iets om trots op te zijn’’, aldus burgemeester Anny Attema namens het gemeentebestuur. ,,Dank aan alle deelnemers aan het onderzoek voor de tijd die ze eraan hebben besteed.’’

Verschillende aspecten beoordeeld

De inwoners waarderen alle inspanningen van de gemeente Ridderkerk voor haar inwoners met het gemiddelde rapportcijfer 6,9. Dit is hetzelfde gemiddelde als in 2017 en hoger dan bij de vergelijkbare gemeenten (6,6). Deze waardering wordt gemeten op verschillende aspecten: woon- en leefklimaat (rapportcijfer 6,8), samenwerking inwoner-gemeente (6,5), gemeentelijke dienstverlening (6,9), en zorg en welzijn (7,1).

Betere besluiten

De gemeente Ridderkerk doet jaarlijks mee aan de najaarsmeting van dit onderzoek. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om beter besluiten te kunnen nemen voor Ridderkerk. Ook andere gemeenten doen mee aan dit onderzoek. Zo kan Ridderkerk de resultaten van het onderzoek vergelijken met andere gemeenten.

Bron: Gemeente Ridderkerk