Prima rapport voor Ridderkerk

De ‘rapportcijfers’ die de inwoners van Ridderkerk vorig jaar aan het gemeentebestuur gaven zijn bekend. De cijfers over 2019 zijn over het algemeen beter dan het landelijk gemiddelde in gemeenten van ver- gelijkbare grootte. Het mooie cijfer 8,4 kreeg de gemeente voor de dienstverlening aan de balies.

Het is de uitkomst van het jaarlijkse onderzoek ‘Waar staat je gemeente’, een benchmarkonderzoek naar de waardering van de inwoners voor hun gemeente.

Mooie cijfers krijgt Ridderkerk voor de dienstverlening aan de balies in het gemeentehuis aan het Koningsplein. De beoordeling is dit jaar met het cijfer 8,4 een half punt hoger dan in 2018, toen het bezoekerspubliek Ridderkerk gemiddeld een 7,9 gaf. Voor dit onderdeel van het onderzoek werd bezoekers in de hal van het gemeentehuis naar hun mening gevraagd.

Ridderkerk doet al dertien jaar mee aan het onderzoek. Burgemeester Anny Attema namens het gemeentebestuur: ,,Ik ben blij met het prachtige rapportcijfer voor onze dienstverlening aan de balies. Daarvoor verdient onze organisatie een compliment. Verbeteringen zijn altijd mogelijk, daar blijven we aan werken, maar deze resultaten zijn toch iets om trots op te zijn.’’ Ze bedankt alle deelnemers die tijd hebben genomen om voor het onderzoek vragen te beantwoorden.

De inwoners waarderen alle inspanningen van gemeente Ridderkerk voor haar inwoners met het gemiddelde rapportcijfer 6,6. Dit is hoger dan bij de vergelijkbare gemeenten (6,5). Deze waardering wordt gemeten op verschillende aspecten: woon- en leefklimaat (rapportcijfer 6,5), samenwerking inwoner-gemeente (6,4), gemeentelijke dienstverlening (6,8) en zorg en welzijn (6,8).

De gemeente Ridderkerk doet jaarlijks mee aan de najaarsmeting van dit onderzoek. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om betere besluiten te kunnen nemen voor Ridderkerk. Ook andere gemeenten doen mee aan dit onderzoek. Zo kan Ridderkerk de resultaten van het onderzoek vergelijken met andere gemeenten.

Foto: Gemeente Ridderkerk