Lokaal

Problemen gevaarlijke rotonde Vlietlaan Vondellaan worden aangepakt

In Ridderkerk staat de rotonde Vlietlaan – Vondellaan bekend als gevaarlijk omdat in de laatste jaren regelmatig ernstige ongevallen plaats vinden. Voornamelijk fietsers en scooterrijders zijn dan slachtoffer. Inwoners zijn ook van mening dat het voor fietsers de rotonde erg onoverzichtelijk is.

In de raadsvergadering van donderdag 23 januari 2020 werd door mevrouw Arianne Ripmeester van PvdA vragen gesteld over deze rotonde aan de verantwoordelijke wethouder Peter Meij.

De wethouder was er mee eens dat de rotonde als gevaarlijk mag worden beschouwd voor fietsers en scooterrijders. In eerste instantie zou gedragsaanpassingen van de verkeersdeelnemers nodig zijn omdat 95 % van de ongevallen hierdoor worden beïnvloed.

Maatregelen

De volgende maatregelen worden aangebracht:

Op korte termijn in het voorjaar 2020 worden de aanwezige bebording aangepast en extra verkeersborden toegevoegd. Tevens wordt belijningen op de weg aangebracht zodat de fietsrichtingen duidelijk worden.

De regel wordt ingevoerd dat fietser op rotonde altijd voorrang heeft op de fietser of scooter die de rotonde nadert. Auto’s moeten altijd voorrang geven aan de fietsers wandelaars of scooters.

Tevens wordt er een onderzoek gedaan of het in het najaar van 2020 mogelijk is om de aansluitingen van beide fietspaden vanuit Molensteeg en Molendijk samen te voegen en zo gedwongen mogelijk wordt gemaakt om de aanrijdsnelheid van fietsers en scooters te verminderen.

Op langere termijn wordt bekeken wat noodzakelijkzou zijn om de rotonde nog meer te verbeteren, maar dat is een grote infrastructurele aanpassing wat veel tijd en geld kost.

Edward Piena van VVD stelde dat de fietsers regelmatig de rotonde met zeer grote snelheid naderen. Ondanks dat zij voorrang hebben is dit gevaarlijk.

Petra van Nes – de Man van Burger op 1 gaf aan dat E-bikes ook een grote snelheid kunnen blijven ontwikkelen op vlakke stukken.

Robert Kooijman van ChristenUnie is bang dat het een wirwar van borden wordt dat ook niet de verkeerssituatie helderder maakt.